Výživné v Evropě

Připravili jsme přehled ke stanovení, placení a vymáhání výživného ve většině Evropských států. Zároveň přidáváme i spoustu dalších užitečných údajů. Podkladovým materiálem je analýza vytvořená evropským parlamentem za přispění Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Analýza byla připravena podle údajů pro rok 2014.

Všiměte si, kolik států má jasně definovaná pravidla pro stanovení výživného a v kolika státech je možné volné rozhodování soudů, jaká je hranice pro vyplácení výživného zletilým, tj. “dětem” starším 18ti let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *