Výživné na děti umístěné v Dětských domovech

Vzkaz z námi oslovených Dětských domovů:  „Výživné na děti není stanoveno spravedlivě, velmi záleží, který soud soudil. Chybí nejenom jednotný přístup k rodičům, ale i nařízený postup pro vymáhání výživného.“

Z obdržených informací jasně vyplývá, že i Dětské domovy volají po metodice a pravidlech pro stanovování výživného rodičům, která by byla stejná a platila by pro všechny rodiče i soudy.

Ze zhruba stejných finančních a majetkových poměrů je možno stanovit rodiči trojí výživné:

 • hraniční neúměrně vysoké výživné z jeho fiktivních „možností a schopností“,
 • přiměřené výživné ze skutečného a do budoucna zajistitelného příjmu rodiče,
 • výživné ve výši 0 Kč.

Vše záleží na soudu, který o výživném rozhodoval.

Náklady rodiče na pobyt dítěte v dětském domově jsou Příspěvek na úhradu péče, ten je v následující výši:

cats

 • příspěvek na úhradu péče platí oba rodiče stejnou částkou;
 • podle majetkových poměrů rodiče je možné snížit příspěvek až na 0 Kč, stačí dodat Dětskému domovu potvrzení o příjmech;
 • podle majetkových poměrů rodiče je možné žádat i o snížení soudem stanoveného výživného => protože v těchto případech nedochází mezi stranami (otec-matka-dětský domov) ke sporům o výši výživného, vše bývá vyřešeno do cca 3 měsíců;
 • pokud rodič prokáže, že má jen životní minimum, platba příspěvku se sníží na 0 Kč;
 • pokud rodič neplatí, Dětský domov Klánovice, Praha 9 (není jednotná nařízená metodika, a tudíž stejný postup nevolí všechny dětské domovy) se o své dětské klienty postará a sociální pracovnice dítěti pomůže majetkové možnosti rodiče prověřit:
  • aktivně upomíná neplatícího rodiče,
  • po 4-6 měsících se obrátí na Policii ČR,
  • následně se obrátí na exekutora (rodiče obvykle žádný majetek nemají, poplatek exekutora Dětský domov nehradí);
 • dítě přispívá na úhradu příspěvku v Dětském domově 10 % svého případného stálého čistého příjmu (např. sirotčí důchod);

Tímto bych ráda poděkovala Dětskému domovu Klánovice, Praha 9 zejména paní ředitelce Mgr. Daně Kuchtové a dále sociální pracovnici Kamile Šeborové za:

 • jejich péči o dětské klienty Dětského domova Klánovice,
 • péči o nárok dětí na výživné,
 • aktivní vymáhání výživného,
 • podporu a pomoc s nasměrováním v administrativních záležitostech rodičům,
 • podporu a nasměrování v řešení narovnání stavu požadovaného (hraničního) výživného v případě jejich nemajetnosti.

Aby děti ve všech Dětských domovech a jejich rodiče dostali stejnou administrativní, ekonomickou a částečně i právní podporu, jako tomu je u dětských klientů Dětského domova Klánovice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *