Vymáhání alimentů

Stále častěji narážíme na organizace či poskytovatele služeb nabízející pomoc při vymáhání výživného. Jak takové vymáhání výživného probíhá, je to prospěšná činnost, nebo výdělečný business?

Český spotřebitel s.r.o. přichází s projektem Alimenty dětem: „Podání trestního oznámení na spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy je velmi časté řešení situace, kdy Vám druhý rodič dítěte neplatí výživné. Podle statistik Policie je dokonce druhým nejčastějším trestným činem! (Pro zajímavost, tím nejčastějším je krádež.) Přitom ale vede k zaplacení dluhu na alimentech opravdu jen výjimečně. Jak je to možné? Pojďme se podívat na to, jak tento proces funguje.“

Reverzní výživné: Ani pohrůžka trestního stíhání nevede k vymožení výživného? Rodič si tedy raději dobrovolně volí možnost trestního stíhání a případného vězení, než aby svým dětem poskytl výživné? Kam dává všechny ty ušetřené peníze, do slamníku nebo je utrácí? Rozumně smýšlející člověk cítí, že zde není něco v pořádku. Kde je tedy problém?

Reverzní výživné je toho názoru, že výživné stanovené rodiči v těchto případech neodpovídá jeho příjmům ani finančním možnostem. Soudy upřednostňují výlučnou péči jednoho rodiče a povinnost plateb výživného druhému rodiči. Výše výživného však často odpovídá 1/3 výše čistého příjmu rodiče vč. prémií, odměn a variabilní složky mzdy. Toto je však dlouhodobě neudržitelná výše výživného pro mnoho rodičů a ztráta zaměstnání či jen běžná nemoc, která při neproplácení prvních 3 dnů znamená snížení platu o  1/5 vede k tomu, že rodič si musí na výživné půjčit. Pokud se k tomu objeví další neplánovaný náklad, nebo má rodič další vyživovací povinnosti, nemusí rodič povinný k platbám výživného tuto běžnou situaci finančně ustát.

Alimenty dětem:Soud může také v rozsudku uložit určité povinnosti, například, aby uhradil dluh na alimentech. Pokud dluh ani částečně neuhradí, může soud nařídit, aby nastoupil do vězení k vykonání trestu. Bohužel ale tuto povinnost uhradit dluh nemůže trestní soud vymáhat. K vymáhání dluhu slouží jiné dva způsoby – buď soudní vymáhání (soudní výkon rozhodnutí) nebo exekuční řízení. Trestní řízení totiž slouží k potrestání neplatícího rodiče za to, že zanedbává své dítě, ale nikoliv k vymožení dluhu. Navíc ani nemá vliv na promlčení běžného výživného. Pokud tedy chcete skutečně alimenty vymoci, obraťte se na Alimenty dětem.cz!

Jak vymáháme alimenty

  • Vašeho případu se ujme zkušený advokát a nejprve dlužníka vyzve, aby vše zaplatil dobrovolně.
  • Pokud dlužník dobrovolně nezaplatí, následuje exekuční vymáhání.
  • Náklady na vymáhání alimentů musí zaplatit dlužník, takže pro vás jsou naše služby zdarma. Zároveň se nám podařilo vyjednat speciální dohody s advokáty a exekutorskými úřady, takže i v případě, kdy se nepodaří nic vymoci, zůstávají naše služby zdarma.”

Reverzní výživné: Takže rodiči, který nemá na uhrazení běžného výživného (důvodů je hned několik – vedle neochoty platit a riskování trestního stíhání, nákladů na zastoupení v trestním řízení a rizika vazby i běžná i dlouhodobá nemoc, nezaměstnanost, snížení příjmu či přibytí další vyživovací povinnosti), je ještě přidáno a vedle:

  • nákladů exekuce – efektivní sazba 18,15 % z vymoženého (např. z 10 000 Kč zaplatí rodič o 1 815 Kč více) má dále ještě povinnost uhradit
  • odměnu za právní zastoupení (právní zastoupení není povinné, ale službu platí druhý rodič a je možná i proto nabízena jako výhodná služba společností nabízejících vymáhání výživného – jako „služba ZDARMA“).

Problém s vymáháním se netýká jen vymáhání běžného výživného, ale též doplatku na výživném, který je rodiči doměřen až 3 roky zpětně a doměřená částka bývá z toho důvodu často i ve výši několika set tisíc Kč. V krajních situacích, ke kterým však dochází poměrně často, udělá toto rozhodnutí z rodiče nemajetného, bezdomovce, či jej donutí k emigraci. Rodič tak nemá právo na spokojený život ani se podílet na výchově svých dětí. Ty bývají svěřeny do výlučné péče druhého rodiče. Kdy styk s dítětem je jen právo rodiče, jehož vymožitelnost je násobně horší, než vymožitelnost výživného samotného.

Reverzní výživné za změnu systému stanovování výživného tj. za nutnost nastavení jasných pravidel, pro výpočet výživného.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *