Unie rodinných advokátů vydává prohlášení ke Střídavé péči přepravené paní JUDr. Annou Márovou, LL.M

Z pohledu výživného a reverzního výživného spatřujeme pokrok ve smyslu přerozdělování výdajů spravedlivější cestou mezi rodiče, a to nejen hraničním stanovením plateb z příjmu jednoho rodiče na pokrytí potřeb dítěte, ale s upozorněním na zohlednění dalších nemalých nákladů tohoto rodiče např. na dojíždění nerezidentního rodiče pro dítě (tj. nákladů na dopravu).

Dále zde na rozdíl od doporučující tabulky Ministerstva spravedlnosti, kdy Unie doporučuje zohlednit rozsah péče o dítě nerezidentnímu rodiči ve vyměřené platbě výživného a dále pro mnohé rodiče zásadní zohlednění daňového zvýhodnění na dítě.

V tomto případě se však jedná pouze o vyjádření Unie a je otázkou, jak se tyto myšlenky dostanou do praxe. Protože například vezmeme-li v potaz pouze náklady na dopravu rodiče s vyzvednutím a vrácením dítě, je pro mnohé soudce nemyslitelné tyto náklady vůbec uvažovat. To z toho důvodu, že by pak zbylo málo na samotné výživné. Je tedy otázkou, jestli je v nejlepším zájmu dítěte výživné, nebo kontakt s rodičem. Protože je jasné, že i rodič s nejčastějším příjem 27 000 Kč hrubého/2017, (21 000 Kč čistého/24 000 Kč při uplatnění daňového zvýhodnění na děti) na tabulkové výživné na 2 dětí a současně dopravu na větší vzdálenost prostě nemá.

Vedle nákladů na dopravu je však třeba uvažovat i to, že náklady na péči (kontakt, respektive styk) v době víkendů jsou vyšší než náklady ve všední den a náklady na rovnoměrně rozdělené prázdniny pak násobně vyšší.  V týdnu totiž jsou aktivity jasné – škola, škola, dotovaný obědy a předplacené mimoškolní aktivity. Tyto možnosti však o víkendu a v době prázdnin nejsou a nerezidentní rodič musí aktivity hradit sám bez přispění druhého rodiče. Pokud však tomuto rodiči po vyměření výživného nezbývá dostatek prostředků ani na samotnou dopravu pro dítě, tak bez pomoci jiných není schopen za současné situace finančně zajistit ani zbylé náklady styk.

Za Reverzní výživné odkazujeme na možnost výpočtu výživného s pomocí životního minima. Kdy procentem zohledníme výživné ve skutečném příjmu daného nerezidentního i rezidentního rodiče. Tj. princip stanovení výživného jako při střídavé péči, kdy je výživné stanoveno oběma rodičům. Při výlučné péči může být výživné rozdílem částek odpovídajících každému z rodičů. S tím, že minimální výživné (ovšem bez realizace styku) by mělo měla být ½ částky životního minima na dítě daného věku.

Současně se prohlášení nezabývá tím, že rezidentní rodič nemusí výdaje na dítě dokládat. Např. rodiče s výživným v desítkách tisíc tak spravují majetky nezletilých každý měsíc s nulovým zůstatkem bez jakékoliv nutnosti prokázat platícímu rodiči, soudu či OSPODu, že jednali s péčí řádného hospodáře při správě majetku třetí osoby či zda výživné bylo vůbec využito na potřeby dítěte a k jeho prospěchu.

Střídavá péče tak velmi úzce souvisí s výživným a financemi obecně. Proto i když se fakticky o střídavou péči se střídáním o dítě co 7 dní nejedná, je způsob stanovování výživného v režimu střídavé péče řešením, a to ve všech způsobech vypořádání péče o dítě, pokud oba rodiče zajišťují náklady své část péče či styku.

Současně je třeba vzít v potaz i fakt, že při realizaci styku máte styk vykonávat osobně, tj. nemáte dítě svěřovat třetí osobě. Pakliže v režimu výlučné péče jednoho rodiče máte dítě v režimu styku 20 % času (tj. každý druhý víkend a ½ prázdnin) nemáte dle zákoníku práce jako zaměstnanec tolik dovolené, abyste styk mohl osobně vykonávat (v praxi se řeší obcházením této právní úpravy a využíváním postupu, jako by dítě bylo ve střídavé péči). Pokud jste OSVČ, můžete si čas udělat, ale zase nemáte fakturovaný příjem takový, abyste byl schopen platit vyměřené výživné. Opět je tedy střídavá péče řešením, kdy se nezmění pro dítě nic, ale oba rodiče mají možnost starat se o dítě dle možností a schopností s ohledem na zajištění potřebných financí na pokrytí potřeb vedle dítěte i rodičů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *