Stanovisko k návrhu zákona na rozšíření exekucí řidičských průkazů

Vážený pan JUDr. Jan Chvojka
ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a
legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

V Moravské Třebové dne 7. února 2017

Vážený pane ministře,

k návrhu poslanců Zdeňka Ondráčka, Hany Aulické-Jírovcové, Markéty Wernerové, Kristýny Zelienkové a dalších, na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 238) se vyjadřovalo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Odbor kompatibility Úřadu vlády ČR, Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, a místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Namítáme, že navrhované opatření se týká především rodiny a rodinných vztahů. Projednávání navrhované změny ignoruje její dopady do uvedené oblasti. ČR tak nerespektuje své závazky ochraňovat rodinu a rodinný život občanů.

Předkládáme proto bez vyzvání stanovisko nevládní neziskové organizace, která se zabývá činnostmi blízkými tématu. Organizace spolupracuje v různé míře s dalšími podobnými subjekty a také čerpá např. z internetových portálů adikia.cz, stridavka.cz, vyzivne.info, reverznivyzivne.cz, apod.

Podepsaní současně důrazně protestují proti zavedené praxi, kdy vláda žádá o stanoviska k návrhům zákonů dotýkajících se rodiny a rodinných vztahů vždy jen vybranou skupinu za zástupce všech rodičů vydávajících se spolků, které prosazují především stanoviska a zájmy těch, kdo rozhodují o jejich dotacích z veřejných prostředků (např. Aperio, Liga otevřených mužů), nebo jsou rovnou provozovány (ovládány) a dotovány advokátsko exekutorskou lobby (např. Asociace neúplných rodin, Česká asociace věřitelů).

S pozdravem

Odborová organizace Sluníčko, z.s.

Více zde: http://infosoud.webnode.cz/news/stanovisko-k-navrhu-zakona-na-rozsireni-exekuci-ridicskych-prukazu/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *