Soudní znalci a jejich trestní odpovědnost

Iniciativa Reverzní výživné by ráda upozornila na příspěvek pana profesora Pavla Šámala, předsedy Nejvyššího soudu, ze dne 12.10.2016, kterým otvírá de facto jedinou možnost, jak se účinně bránit, proti kreativním, nepravdivým či hrubě zkresleným znaleckým posudkům.

Soud je povinen hodnotit znalecký posudek volně stejně jako každý jiný důkaz. Není jím tedy bezpodmínečně vázaný, ale nemůže libovolně nahradit odborný závěr znalce vlastním, v dané otázce laickým míněním.“

Vzhledem k tomu, že znalecké posudky mají často klíčový význam pro rozhodnutí různých orgánů státní správy, samosprávy i fyzických a právnických osob, základní skutkové podstaty trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve vztahu ke znalcům postihují pachatele, který úmyslně (§ 13 odst. 2 a § 15 tr. zákoníku) jako znalec:

  1. podá nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek (podle odst. 1 s potrestáním odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti) a
  2. před soudem nebo před mezinárodním soudním orgánem, před notářem jako soudním komisařem, státním zástupcem nebo před policejním orgánem, který koná přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má podstatný význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo

b) takovou okolnost zamlčí (podle odst. 2 s potrestáním odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti).

Na základě praxe soudů, která se projevuje i v judikatuře, je zřejmé, že kvalita znaleckých posudků není ve všech případech uspokojivá. Myslím si, že v tomto směru může tento příspěvek posloužit k diskusi nad trestnou činností znalců. Judikatura je ovšem poměrně sporadická, a proto je třeba vyčkat na další rozhodnutí, která lze v dalších letech očekávat s ohledem na zvyšující se počet problematických znaleckých posudků zejména v trestních věcech, byť nelze jistě očekávat příliš značný nárůst vyšetřovaných trestních věcí. Závěry zde učiněné je ovšem třeba vnímat též s vědomím, že i v této oblasti je trestní odpovědnost limitovaná zásadou subsidiarity trestní represe (§ 12 odst. 2 tr. zákoníku), která se zde s ohledem na povahu trestné činnosti znalců ovšem uplatní spíše jen výjimečně.“

Celý článek naleznete zde. http://www.bulletin-advokacie.cz/znalci-a-jejich-trestni-odpovednost

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *