Sleva na děti ve výši od 1117 Kč/měs. nepatří dětem

Zákon o dani z příjmů stanoví daňové zvýhodnění na děti ve výši:

  • 13 404 Kč ročně na jedno dítě,
  • 17 004 Kč ročně na druhé dítě,
  • 20 604 Kč ročně na třetí a každé další dítě.

Daňové zvýhodnění se dá uplatnit formou snížení daňové povinnosti anebo formou tzv. daňového bonusu, kdy je částka až ve výši 60 300 Kč rodiči poukázána v hotovosti.

Daňové zvýhodnění na vyživované děti je však posuzováno a s prostředky je nakládáno, jak se komu hodí (dítěti nehodí). Nejenom že v rámci výpočtu výživného může toto zvýhodnění dostat rodiče do finanční tísně a dluhové pasti, je z této slevy na dani na děti je vyměřováno výživné pro jiné děti a zvláštní je i přístup insolvenčních soudů. Těmi totiž toto zvýhodnění na dítě žijící s poplatníkem v jedné domácnosti není považováno jako prostředek, sloužící k uspokojení jeho potřeb, ale jako nástroj optimalizace. Jako takový je tedy rodiči zabaven, je-li potřeba k uspokojení potřeb pohledávky, insolvenčního správce nebo nákladů exekutora. Současně jej ale soudy nepovažují jako příjem, je-li vyplácen v podobě daňového bonusu, když dotyčný s bonusem počítá v insolvenčním řízení.

Rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11.5.2012 sp. zn. 3 VSOL 852/2011 se daňový bonus pro účely srážek ze mzdy nezapočítává do čisté mzdy povinného.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 18.3.2013 sp. zn. 1 VSPH 241/2013 zase judikoval, že daňový bonus není dávkou určenou k výživě dítěte, ale je pouze nástrojem daňové optimalizace.

Daňový bonus je považován za příjmem povinného a je postihován jako jiná peněžitá pohledávka. Nejedná se totiž o plnění, které by bylo vyloučeno z exekučního postihu (§ 299 občanského soudního řádu). Daňový bonus je tak možno ve prospěch exekuce srazit celý!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *