Reverzní výživné v poslanecké sněmovně ČR !

Schůzka s předsedou Ústavně právního výboru poslanecké sněmovny ČR, JUDr. Tejcem

Závěr, bude uspořádán seminář. O termínu a vývoji Vás budeme průběžně informovat!

Nejdůležitější body, jako návrhy ke změnám v současné soudní, opatrovnické a daňové praxi:

  • Předběžné opatření na snížení výživného (přimět soudy aplikovat i předběžné opatření na snížení výživného, které v tuto chvíli zamítají na základě ostravského judikátu 14 Co 64/2010).
  • Zákonem dané omezení exekuce na plat a majetek v případě běžícího soudního sporu o snížení výživného.
  • Čistý příjem rodiče zjišťovat na základě údajů od Finančního úřadu (současná praxe je taková, že soudci využívají fiktivní příjem rodiče, který si sami stanoví a z něj mu vyměří výživné, rodič se pak dostává do finančních problémů, není schopen styku s dětmi a často končí i ve vězení).
  • Doplatek i vrácení výživného (v současnosti je rodič a jeho další rodina zatížena doplatkem výživného až 3 roky zpětně v opačném případě však výživné vráceno není, jedny děti jsou enormně chráněny na úkor druhých).
  • 35c zákona 586/1992Sb., o daních z příjmů, kdy Daňové zvýhodnění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob náleží jen rodiči, který má děti v péči, přestože tato sleva velmi často zvyšovala příjem druhého rodiče, ze kterého bylo vyměřeno výživné na děti. Navrhujeme slevu rozdělit mezi oba rodiče, protože oba rodiče dítě živí a podílejí se na jeho výchově.
  • Ekonomické minimum pro soudce a zaměstnance OSPOD.
  • Zrušení § 196 zákona 40/2009 Trestního zákoníku.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *