Reverzní výživné v Parlamentu

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2016
7. volební období
POZVÁNKA

na 76. schůzi
ústavně právního výboru,
která se koná dne 3. listopadu 2016
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1
místnost č. 55 / přízemí

Rádi bychom vás pozvali na schůzi ústavně právního výboru, kde se 3.11.2016 ve 14:30 spolu s námi otevře téma problematiky právní úpravy výživného a svěřování dítěte do péče.

Tým Reverzní výživné

One thought on “Reverzní výživné v Parlamentu

  1. Vážení, Česká republika vyjadřuje svou adherenci k principům právního státu ve článcích 1 – 4 Listiny základních práv a svobod. V právním státě (anglicky “rule of law” – vláda práva) a podle článku 4 Listiny mohou být povinnosti stanoveny pouze v mezích zákona (“secundum et intra legem”) a při zachování základních práv a svobod, přičemž konkrétní základní práva a svobody mohou být omezeny pouze konkrétním zákonem. Z tohoto pohledu je v ČR ročně vyneseno 40.000 protiústavních rozsudků v opatrovnických a 10.000 v trestních řízeních. Jak může být někdo odsouzen za neplnění povinnosti, kterou fakticky nelze stanovit v souladu s deklarovanými ústavními procesními principy právního státu v mezích zákona? V právním státě nemůže být stanovení mezí zákonných povinností ani stanovení mezí základních práv delegováno do libovůle soudce. Toto píši proto, že i Váš návrh na změnu paragrafů 913 – 915 NOZ je z tohoto pohledu protiústavní, pokud nebude stanovovat meze vyživovací povinnosti a při jasné definici toho, z čeho se vyživovací povinnost vypočítává. Současná praxe soudů mi připomíná dialog z filmu Obsluhoval jsem anglického krále: “Kolik máte milonů?” “Deset.” “Tak to bude deset let…” Představte si, že by v trestu obecně pro všechny trestné činy neexistovala horní hranice!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *