PŘICHÁZÍ ZÁSADNÍ POŽADAVEK NA PROLOMENÍ MLČENLIVOSTI! – týká se každého z nás!!!

Navrhovaná úprava nepřípustným způsobem omezuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. Mlčenlivost daňového poradce je jednou ze základních povinností daňového poradce, jejímž cílem je především ochrana práv a oprávněných zájmů jeho klienta. Stejně jako v případě advokátů je nezbytným předpokladem důvěry ve vztahu mezi poradcem a klientem. V návrhu není jakkoliv zdůvodněno, proč je nezbytné tuto mlčenlivost takto omezovat. Takto razantní omezování mlčenlivosti povede k tomu, že podnikatelé, ale i ostatní občané ztratí možnost nezávislé právní pomoci, budou mít obavu se na tyto profesní skupiny, které jsou z hlediska ústavních principů a podstaty demokratického státu určeny k jejich zastupování, obracet, což ve svém důsledku může popírat ústavně zaručené právo na právní pomoc.

Tento návrh je tak dalším příkladem, který komplikuje podnikání i běžný život, a nejen že přináší dotčeným osobám další administrativní náklady, ale ve svém důsledku povede i k růstu cen těchto odborných služeb pro podnikatele i veřejnost.

Návrh novely zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní v § 57 doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Povinné osoby podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle odstavců 2 až 6, jsou povinny na vyžádání správce daně poskytnout údaje získané při provádění

  1. a)      identifikace klienta a
  2. a)      kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

(8) Údaje podle odstavce 7 se na vyžádání správce daně poskytují včetně souvisejících písemností a údajů o způsobu shromažďování těchto údajů.“.

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNAJFJJG93

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *