O nás

Motto:

„Děti potřebují oba rodiče a pokud se oba rodiče chtějí starat, nelze dát jednomu povinnost péče a druhému povinnost platby a doufat, že se s tím smíří.“

Představení projektu:

Iniciativa Reverzní výživné chce nastolit rozumná řešení, která v rodinných sporech podpoří výchovu a péči dětí oběma rodiči jako přednostní řešení před platbami a vymáháním hraničně stanoveného výživného, které je na úkor styku, péče a kontaktu povinného rodiče s dítětem.

Cíle:

Cílem iniciativy Reverzní výživné je změnit soudní praxi, případně v některých případech upravit legislativu pro těchto 9 identifikovaných krajních oblastní, týkajících se rodinného práva:

  1. Předběžné opatření na snížení výživného, tj. řešení flexibilní úpravy výživného při změně poměrů předběžnou úpravou na výši výživného v míře nezbytné k ochraně práv oprávněného i povinného (zvýšení výživného předběžným opatřením upraveno je)
  2. Nepřípustnost exekuce po dobu, kdy výše výživného není postavena najisto (při změně poměrů a řízení o úpravě výživy od doby návrhu)
  3. Omezení využití fiktivního příjmu pro stanovení výživného na případy, kdy prokázaný příjem je v hrubém nepoměru s možnostmi, schopnostmi, majetkovými poměry a životní úrovní povinného
  4. Omezení retroaktivity výměry výživného (3 roky zpětně) na dobu od prokazatelného vznesení požadavku vůči povinnému na úpravu výše výživného nebo hrazení výživného
  5. Řešení nekoncepčního přístupu k daňovému zvýhodnění na vyživované osoby, vypuštění podmínky společně hospodařící domácnosti z § 35c odst. 1 zákona o dani z příjmu
  6. Specializace soudců a poskytnutí jim možnosti dotazování se odborného personálu v ekonomické, daňové a psychologické oblasti
  7. Změna trestní odpovědnosti za zanedbání povinné výživy tak, aby vedla k zajištění výživy dítěte, a nikoliv sociálnímu vyloučení povinného rodiče
  8. Návrh na změnu § 907 o.z. a stanovení ekonomicky, psychologicky i právně komplexního řešení péče a styku rodiče a dítěte (výlučná péče, upravená péče, neupravená péče)
  9. Hmotná nouze a napravení stavu, kdy se výživné jednomu rodiči k příjmu přičítá a druhému rodiči se od příjmu k posouzení nároku na dávky a příspěvky neodečítá

V tuto chvíli se můžeme prezentovat tímto:

 1. S níže uvedenými body jsme oslovili ochránce lidských práv – pro zlepšení situace nevidí ze své pozice prostor (více na stránkách www.reverznivyzivne.cz)
 2. S níže uvedenými body jsme oslovili cca 150 poslanců a senátorů – problematiku řeší JUDr. Tejc, předseda ústavně právního výboru a budeme pravidelně zvány na zasedání výboru, kdy bylo na základě studie Reverzní výživné téma výživného otevřeno. První zasedání výboru proběhlo 3.11.2016 s naší aktivní účastí.
 3. Články v novinách – 2x se tématu chytla MfDnes https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20160718/282793535752549
 4. Druhý článek vyšel již v souvislosti s Ústavně právním výborem a návrhy JUDr. Tejce a najdete jej na stránkách www.reverznivyzivne.cz
 5. Účast v pořadech – Hlavní host v pořadu „Máte slovo“ http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/216411030520025
 6. Vyjádření ministryně Marksové ke studii, ze které vychází níže uvedených 9 bodů ke změně, najdete též na stránkách www.reverznivyzivne.cz
 7. Vystoupení na připravované konferenci poslankyně Maxové v březnu 2017

Více pak na našich stránkách www.reverznivyzivne.cz nebo na facebooku www.facebook.com/reverznivyzivne.