Daňové asignace = 1 % daně ≠ ČR

Většina států střední a východní Evropy přijalo myšlenku daňové asignace, tzv. 1 % daně. Tedy možnost, kdy poplatník může rozhodnout o určení 1 – 5 % jeho daňové povinnosti a stát je povinen poskytnout prostředky neziskové organizaci, kterou si poplatník určil. Implementaci napomáhá i intenzivní mezinárodní spolupráce neziskových organizací regionu s cílem šíření myšlenky. Daňovou asignaci implementovaly následující státy: Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko. Česká republika se zatím nezařadila, bohužel.

Pro podporu myšlenky 1 % daně jsou používány různé argumenty. Z těch nejzásadnějších lze vybrat:

– občané ovlivní využití části své daňové povinnosti,

– občané spolurozhodují o potřebách veřejného sektoru,

– nový zdroj financování neziskového sektoru,

– zaktivování občanů.

Odpůrci daňových asignací argumentují tím, že je narušován základní princip daně, tj. že se jedná o neúčelovou platbu. Dalším argumentem pak je narušování horizontální spravedlnosti, neboť ne všichni chtějí daň asignovat a 1 – 2 % daně darovat na dobročinné účely. Tento argument však platí i pro odpočty na dary. A v neposlední řadě by zavedením daňové asignace došlo ke zvýšení nákladů ze administrativních nákladů státu (přidat několik řádků do daňového přiznání a kontrolovat odeslané platby).

A co VY, sponzorujete neziskové organizace anebo finanční dary neposkytujete vůbec? Uvítali byste zavedení daňové asignace i v ČR?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *