6. Specializace soudců a možnost dotazování se odborného personálu v ekonomické, daňové a psychologické oblasti

Pokračujeme dál v našem seriálu bodem číslo 6), kterým chceme prosadit zvýšení kvalifikace soudců a možnost dotazování se odborného personálu v ekonomické, daňové a psychologické oblasti.

Současný stav vede k nadužívání znaleckých zkoumání, jejichž cena se pohybuje mezi 5 000 Kč – 20 000 Kč. Ten největší problém však iniciativa Reverzní výživné shledává ve výrocích znalce. Ti často opomíjí skutečnost, za jakým účelem se čistý příjem rodiče stanovuje a svými výroky jej de facto předurčují k finančním problémům, exekucím a vystavují jej trestnímu stíhání. Iniciativa Reverzní výživné proto apeluje na soudce opatrovnických sporů, aby došlo nejen k jejich specializaci, ale aby využili možností školení v ekonomické oblasti a současně aby si prosadili možnost využití odborného personálu v ekonomické, daňové a psychologické oblasti v reálném čase, který se od znaleckých posudků liší několika měsíci, často však i rokem.

6)      Specializace soudců s možností dotazování se odborného personálu v oblasti ekonomické, daňové a psychologické oblasti, změna prostředí

Situace a důvody:

Současný stav vede k nadužívání navíc občas i nepříliš kvalitních znaleckých zkoumání za desítky tisíc Kč, které často nejen že neodpovídají na otázky soudu, ale i manipulují zkoumaný subjekt do jiných zákonů, než kterými se má daný subjekt povinnost řídit. Znalci také ve svých výrocích opomíjí skutečnost, za jakým účelem se čistý příjem rodiče stanovuje a tím rodiče de facto předurčují k finančním problémům, exekucím a vystavují jej trestnímu stíhání.

Znalci jsou jmenování soudem po prokázání 10ti leté praxe v oboru a předložení dokladu o absolvování komerčního jednodenního kurzu znaleckého minima a vysokoškolského diplomu. Znalosti znalce nikdo nezkoumá. Stává se tak, že poměrně složitou daňovou otázku řeší účetní s kreativním přístupem k daňovým zákonům. Navíc soudy na kompletní znalecký posudek v praxi často čekají i rok. To vše tak vede k neúměrnému prodlužování a prodražování sporů. Je žádoucí, aby opatrovničtí soudci disponovali dostatečnou odborností i v oborech, které pro výkon této funkce rovněž pravidelně potřebují, kromě právní erudice.

Opatrovnické řízení by se mělo zlidštit, a to zejména větším využíváním participačního principu, tedy formou vytváření řešení místo autoritativního rozhodování. Jednací síně by měly být s ohledem na rodinně právní kontext přívětivější – spíše diskuse v kanceláři u stolu. Současně by soudci měli mít k dispozici kvalifikovaný personál – daňového poradce, který by byl schopen soudci poskytnout konzultaci k dodaným finančním podkladům v reálném čase.

Řešení:

Specializace soudců rodinného práva, odborný personál a aplikace Cochemského modelu (možnost začlenění do § 474 Zákona 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních (dále jen z.ř.s.).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *