4. Omezení retroaktivity výživného

V Seriálu Reverzního výživné se dostáváme k navrhované úpravě číslo 4 – Omezení retroaktivity výměry výživného (3 roky zpětně) na dobu od prokazatelného vznesení požadavku vůči povinnému rodiči na úpravu výše výživného nebo hrazení výživného. V Praxi to vypadá asi tak, že soud nechá rodiči uhradit nové, zvýšené výživné až za 3 roky zpětně. Přestože tím:

  • dítěti zpětně životní úroveň nezlepší,
  • rodič (matka) nemusí prokazovat, na co peníze použil, respektive jestli peníze vůbec použil ve prospěch dítěte,
  • povinný rodič (otec) dostane najednou nad rámec stanoveného výživného povinnost uhradit doplatek na výživném v desítkách, nebo i stovkách tisíc Kč aniž by soud zkoumal, jestli má daný rodič prostředky k dispozici, či jestli je již dříve ve prospěch dítěte nevynaložil (dovolená, dárky aj.),
  • časová retroaktivita 3 roky zpětně napadá právní jistotu rodiče, ten se tak může dostat do finančních problémů, aniž by se de facto výživě a výchově svých potomků vyhýbal.

 Omezení retroaktivity výživného

 

Situace a důvody:

Stávající úprava atakuje právní jistotu občanů. Povinný by měl vědět, že je vznesen nárok na vyšší výživné nebo že tento nárok je uplatněn. Zde může dojít k paradoxní situaci, kdy např. při střídavé péči u jednoho z rodičů dojde ke zvýšení příjmu, druhý rodič po 3 letech navrhne zpětné zvýšení výživného, ale vyšší prostředky na výživu, kterými disponoval první rodič, už byly spotřebovány na výživu dítěte v době péče prvního rodiče. Zde se pak dostává do kolize pravidlo o nevracení spotřebovaného výživného se zpětným vyměřením výživného, které fakticky simuluje vydání prostředků na výživu, které první rodič v dobré víře spotřeboval pro dítě. I při svěření dítěte do péče jednoho rodiče mohou být (třeba oprávněně nárokované prostředky) již povinným spotřebovány na výživu všech svých dětí, a zpětné vyměření vyššího výživného pro jedno dítě jej i jeho další děti zatíží do nejisté budoucnosti. Je zde nadměrná ochrana jednoho dítěte se soudně určovaným výživným proti nulové ochraně dalších dětí bez soudní úpravy výživy. Retroaktivita je i v rozporu s cílem výživného, tedy pravidelnou měsíční platbou.

Řešení:

Úprava § 922 o.z. zahrnující období, od kdy oprávněný uplatnil nárok bez ohledu na to, zda návrhem soudu nebo snahou o dohodu.

§ 922

(1) Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení; u výživného pro děti i za dobu od prokazatelného uplatnění nároku vůči povinnému, nejdéle tří let zpět od zahájení soudního řízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *