Zásadní otázky kolem výživného

  1. Proč je neplacení výživného 2. nejčastější trestní čin?
  2. Proč se dlužné výživné odhaduje v mld. Kč?
  3. Je cílem rodičů „samoživitelů“ finančně a společensky druhého rodiče eliminovat, nebo mít jistotu spravedlivého výživného, placeného řádně a v čas?
  4. Je společenský zájem na pravidelných realizacích styku (výchovy a péče) potomka s druhým rodičem? (otázka bude zodpovězena v rámci tématu bodu 9. Hmotná nouze a životní minimum)
  5. Proč je rodič povinný současným nastaveným a soudní praxí často vyloučen nejen z péče a výchovy o svého potomka, ale potýká se i se sociálním vyloučením?

ODPOVĚĎ NA OTÁZKY, KTERÉ JSOU STÁLE OFICIÁLNĚ BEZ ODPOVĚDI

Ukázka standardního postupu soudu:

tabulka3

*) vyměřuje se zpravidla z příjmu před rozpadem vztahu

Výsledkem je, že rodič, jemuž jsou děti svěřeny do péče, disponuje na sebe a na zajištění 70 % péče o děti částkou 30 697 Kč, stýkající se rodič pak na sebe a na zajištění 30 % péče o děti částkou 8 699 Kč. Přitom často je stýkající se rodič navíc plně zatížen významnými náklady na přepravu dětí mezi rodiči, nad rámec výživného bývá též požadováno přispět na nové aktivity dětí, sportovní výbavu atd.

Rodič 1 (otec) má na zajištění 1,9 přepočtené osoby k dispozici částku 8 699 Kč (4 578 Kč/os.), Rodič 2 (matka) má na zajištění 3,1 přepočtené osoby částku 30 697 Kč (9 902 Kč/os.), což je více než dvojnásobek. Rodiče 1 (otce), ten má k dispozici měsíčně na osobu o 5 324 Kč méně než Rodič 2 (matka). Z hlediska přesnějšího výpočtu s použitím aktuálních hodnot životního minima je v rodině Rodiče 1 (otce) index životního minima 1,72 a v rodině Rodiče 2 (matky) 4,02, tj. členové domácnosti mají u Rodiče 2 (matky) 2,34 násobně vyšší index životního minima než mají členové domácnosti Rodiče 1 (otce).

V případě rodiny s 2 dětma a stanoveným výživným v dolní sazbě 15 % celkem ve výši 6 549 Kč bude v rodině Rodiče 1 (otce) index životního minima 2,89 a v rodině Rodiče 2 (matky) 4,06, tj. Rodič 2 (matka) bude mít při užití stejného vzorce pro výpočet výživného měsíčně o 2 423 Kč na osobu více prostředků, než bude mít k dispozici na osobu Rodič 1 (otec).

Při poklesu příjmu Rodiče 1 o 5 000 Kč (běžná nemocenská, rozhodnutí zaměstnavatele, omezení prémií, výpadek variabilní složky mzdy, výpadek rizikové složky mzdy, omezení přesčasových hodin, odpovědnost zaměstnance aj.) dojde ke snížení disponibilního příjmu rodiče na částku 5 254 Kč, z čehož bude velmi těžké zabezpečit potřeby Rodiče 1 a 30 % péče o tři děti ve věku 10-14 let. Při úplné ztrátě příjmu nebo delší nemoci je pak dopad do ekonomické situace Rodiče 1 zničující.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *