ZAMĚSTNANCI/OSVČ – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI STAVENÍ ČISTÉHO PŘÍJMU RODIČŮ

1) SLEVA NA DĚTI (daňové zvýhodnění, tj. sleva na dani či daňový bonus)

Nemalé problémy tak může způsobit přerozdělení daňového zvýhodnění na děti, které je v rozhodnutí započítáno do vašeho příjmu, ale samotným rozhodnutím soudu přechází nad rámec stanoveného výživného na stranu druhého rodiče. Daňové zvýhodnění na děti se stále zvyšuje. Následující tabulka ukazuje nárůst v jednotlivých letech.

za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017
Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč
Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

 

Před rozchodem či rozvodem uplatňujete například roční slevu na 2 děti ve výši 32 808 Kč, která zvyšuje váš čistý měsíční disponibilní příjem o 2 734 Kč. Nárok na tuto slevu však ve výši 100 % ztrácíte při svěření dítěte do péče druhého rodiče, nebo v poměrné výši při svěření do střídavé. Váš příjem je tedy snížen nejen o pravidelné měsíční výživné, ale i o ztrátu daňového zvýhodnění na děti, se kterou se však v rozhodnutí samotném nepočítalo. To se citelně projeví ve vaší čisté měsíční disponibilní mzdě a může to být možný důsledek neschopnosti realizovat styk dětí s rodičem.

Kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „Spravedlivé výživné – výživné a reverzní výživné“ v odborném časopisu Rodinné listy 11/2016 str.36, poukazuje na faktické přerozdělení příjmu 33 % pro rodiče povinného a 67 % pro rodiče oprávněného s péčí o 2 děti s rozšířeným stykem 30 % času. Při neuvažování přeskupení daňového zvýhodnění na dvě děti a při použití doporučených tabulek paní doktorky Kovářové tak dojde k přerozdělení původního příjmu domácnosti v příkladu stanoveného na 37 tis. Kč (jedná se o čistý příjem vypočtený z mediánu mezd zveřejňovaného ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2016) na 12 tis. Kč pro rodiče povinného a 25 tis. Kč pro rodiče oprávněného. Možným důsledkem tohoto přerozdělení pak může být to, že povinný rodič se nebude moci z finančních důvodů s dětmi stýkat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *