Zabavení řidičského oprávnění dvojím trestem

Zabavení řidičského oprávnění je dvojím trestem a to jak pro rodiče povinného, tak i pro nezletilého.

Od ledna 2013 platí novela Exekučního řádu, která zásadním způsobem zasáhla do vymáhání pohledávek dlužného výživného. Nově totiž může exekutor dle § 71a exekučním příkazem pozastavit řidičské oprávnění povinného rodiče. Takto je možné vymáhat pouze nedoplatek výživného na nezletilé dítě, ne běžné výživné nebo výživné na dítě zletilé.

Restrikce v podobě možnosti exekučním příkazem pozastavit řidičské oprávnění povinného však dle vyjádření některých advokátů (https://www.epravo.cz/top/clanky/exekuce-pozastavenim-ridicskeho-opravneni-88568.html) naráží na zásah do základních práv a svobod tím, že v rámci exekučního řízení bude povinný potrestán za nehrazení výživného zákazem činnosti, která nemá souvislost s uvedeným protiprávním jednáním.

Jedni tvrdí, že se jedná o bič na neplatiče „podvodníky“, kteří dělají všechno možné pro neplacení výživného. Iniciativa Reverzní výživné však upozorňuje, že pokud je rodiči zabaveno řidičské oprávnění, je mu ve většině případů tímto krokem zamezen i styk s nezletilým. Nehledě na to, že exekutor pak sám posuzuje, jestli příjmy z činnosti, ke které řidičské oprávnění rodič potřebuje jsou dostatečné, nebo nejsou a zabavení řidičského oprávnění je možné. V každém případě zabavením řidičského oprávnění se znemožněním styku s nezletilým vytváří prostor, aby si rodič obstaral v tomto novém „volném“ čase další práci, která by mu vynesla příjem na úhradu dluhu na výživném a nákladů exekuce.

Iniciativa Reverzní výživné je toho názoru, že pozastavit řidičské oprávnění povinnému rodiči situaci neřeší. Defacto dostává tohoto rodiče do ještě větších finančních problému, působí spíše negativně na motivaci k vyšším výkonům, zhoršuje jeho zdravotní, respektive psychickou stránku a bere mu možnost styku s nezletilým a tím i možnosti mu finanční výpadek kompenzovat péčí. Proto by před samotným nástupem jakékoliv restrikce mělo dojít k posouzení finanční situace rodičů, nastaveného výživného a péče o nezletilého.

Více k této problematice včetně odkazu na 168 hodin ČT1 ze dne 29. 1. 2017  najdete zde http://www.adikia.cz/news/korupcnik-odbornikem-na-vyzivne/.  

 Bylo Vám pozastaveno řidičské oprávnění? Jak jste situaci vyřešili? Napište nám svůj příběh do komentáře pod příspěvek nebo jej pošlete email.

 

 

4 thoughts on “Zabavení řidičského oprávnění dvojím trestem

  1. Dobrý den , byl mi odebrán řidičský prukaz z duvodu dlužné částky na mé tři nezletilé děti, prosil jsem exekutora o navrácení ale bez výsledku, nemuž si kvuli tomu hledat práci , přivýdělek/ jsem v částečném invalidnim duchodu/ a kvuli slepotě pravého oka mě nikde nechtěji vzít. bydlím daleko od města a bez auta nemohu nikam dojíždět, mužete mi poradit co mám dělat abych dostal řidičské oprávnění zpět?? Nemohu ani za dětmi a oni si proto myslí že je nechci vídat. léčím se z toho i na psichiatrii,, děkuji za rady Jednou jednomu vojákovi zemřel otec. Do centrály se dostane dopis a ať mu to řeknou co nejšetrněji tak velitel svolá všechny vojáky a říká : všichni co máte otce tři kroky dopředu Novotka kam se serete!lček

  2. Takto pojatý dvojí trest mi připadá trochu jako násilná kreace, ale v každém případě by povinný rodič potrestaný pozastavením ŘP již nemohl být jakkoli odsouzen, protože to už by dvojitý trest jasně byl!

  3. Byl mě zabaven řidičský průkaz i přes to že jsem požádal exekutora (Jihlava), že tento částečně potřebuji k výkonu zaměstnání a případnému uplatnění na trhu práce. Ten pouze dotázal druhou stranu k vyjádření se k mé žádosti. Samozřejmě mstivost převýšila praktičnost. Dle mne je ŘP doklad o zdárném obhájení znalostí a tudíž je roven výučnímu listu, složené maturitě, vysokoškolskému vzdělání atd. Jak je možné vůbec někoho trestat tím že mu je odebírána možnost užívat vzdělání a znalosti jež byly obhájeny daleko před narozením dětí. JE TO DLE MNE SILNÝ ZÁSAH DO PRÁV ČLOVĚKA A OSOBNOSTI.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *