Výživné je dluhem rodiče, i když je placeno řádně a včas!

Iniciativa Reverzní výživné řeší ve svém bodě 9 problematiku nároků na dávky hmotné nouze. Konkrétně „Hmotná nouze a napravení stavu, kdy se výživné uhrazené jednomu rodiči k jeho příjmu přičítá a druhému rodiči se výdaj od příjmu k posouzení nároku na dávky a příspěvky neodečítá“ – zde http://www.reverznivyzivne.cz/o-nas/

Pro účely posuzování nároku cituji vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí: „V rámci Iniciativy Reverzní výživné se zabýváte rovněž tím, že pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi se výživné jednomu rodiči k příjmu přičítá a druhému rodiči se od příjmu k posouzení nároku na dávky a příspěvky neodečítá. Dovolte mi k tomuto uvést, že v rámci nepojistných systémů platí obecně zásada, že tyto dávky nelze poskytovat na úhradu dluhů osoby a ani se k dluhům osoby nepřihlíží. Znamená to, že se pro účely nepojistných sociálních dávek započítávají celkové příjmy, i když jsou z nějakých důvodů snížené.“.

 

Příklad: Rodič má povinnost platby výživného na dva nezletilé (2x 2 500 Kč) 5 000 Kč z čistého příjmu 15 000 Kč. Narodí se mu další potomek, příjem mu klesne na 7 600 Kč a jeho nový partner, který s ním tvoří společnou domácnost má příjem 10 000 Kč. Výživné sníženo není a je stále ve výši 5 000 Kč. Tato rodina tak bude mít:

2 dospělé členy s měsíčním příjem 17 600 Kč a výdajem na výživné 5 000 Kč = 12 600 Kč pro 3 osoby a styk v rozsahu 25-20 % s dalšími 2 dětmi (víkendy a ½ prázdnin). Příjem rodiny bude pro účely dávek v hmotné nouzi posuzován bez snížení o řádně placené výživné a bez započítání dalších 2 osob v rozsahu 25-20 %.

Z důvodů opomíjení posuzování skutečného stavu tak jedna rodina na některé dávky nedosáhne a je oproti jiným výrazně znevýhodněna!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *