Výbor přijal usnesení: zálohované výživné nestačí, je nutné zvýšit přídavek na dítě

Reverzní výživné upozorňuje na to, že i děti z úplných rodin mají potřeby a že jsou mnohdy výrazně znevýhodňovány na úkor dětí z „neúplných rodin“. Těm je zajištěn příjme minimálně od jednoho rodiče de facto po neomezeně dlouho dobu, než budou schopni se sami živit!

Příklad (rozpracován níže pod návrhem Výboru pro práva dítěte):

Rodina samoživitele

matka + 2 děti tráví s matkou 75 % času = 2,5 přepočtené osoby / disponibilní příjem domácnosti 21 500 Kč / 8 600 Kč na osobu

Rodina otce

Otec + manželka + 2 děti 100 % + 2 děti tráví s otcem 25 % času = 4,5 přepočtené osoby / disponibilní příjem domácnosti 30 000 Kč / 6 666 Kč na osobu

Výbor pro práva dítěte je toho názoru, že zálohované výživné (návrh ministryně Marksové) nestačí, je nutné zvýšit přídavek na dítě doporučuje, aby byl předložen návrh zákona, řešícího situaci zaopatření dětí z tzv. „neúplných rodin“ následovně:

  1. potřeby dítěte;
  2. částečné zajištění potřeb dítěte formou nepojistné dávky (cca 2,2 do 3 tis. Kč dle věku dítěte);
  3. nárok rodiny do koef. 3,0 životního minima rodiny;
  4. vyloučení zápočtu této dávky z rozhodného příjmu pro vznik nároku na jiné příjmově testované sociální dávky.

Problematika, o které překvapivě nikdo, ani Výbor pro práva dítěte, nemluví:

  1. Povinný rodič nemá nárok na daňové zvýhodnění na děti,
  2. povinný rodič nemá nárok na dávky,
  3. přepočtený příjem povinného rodiče na osobu v domácnosti je nižší, než v případě tzv. samoživitele,
  4. v případě nemoci/snížení příjmu povinného rodiče není vyživovací povinnost flexibilně snížena, ani jinak legislativně upravena => rodič má povinnost platit stále ve stejné výši,
  5. povinný rodič se stará o děti 25 % času, což se však na možnosti čerpání dávek neprojeví.
  6. v případě, že má povinný rodič exekuci na plat (třeba i pro neuhrazení plného výživného), tak mu zbude 9 268 Kč. Děti se do nezabavitelné částky nepřipočítávají. Povinnému rodiči tak často a na zajištění styku s dětmi nezbývají prostředky.

Příklad (v detailu):

Životní minimum matky s dětmi

1 dospělý, 2 děti 8,16 let = (3 140 + 2 140 + 2 450) *3 = 23 190 Kč. Matka splní podmínky a k 15 500 Kč by obdržela 6 000 Kč v dávkách na děti.

Životní minimum otce

1 dospělý = 3 410 Kč

Otec se ožení. Manželka na mateřské dovolené s 2 dětmi – dvojčata 2 roky s rodičovskou 7 600 Kč. Otci bylo sníženo výživné na 7 000 Kč, čistý příjem má po změně zaměstnání stále 25 000 Kč. Otec se stará a s dětmi tráví 25 % času dle dohody s matkou.

Životní minimum matky s 2 dětmi

1 dospělý, 2 děti 8,16 let = (3 140 + 2 140 + 2 450) *3 = 7 730 *3 = 23 190 Kč. Matka disponuje čistým příjmem 21 500 Kč.

Životní minimum rodiny otce (2 dospělí a 2 děti 2 roky)

2 dospělí, 2 děti 2 roky = (3 140 + 2 830 + 1 740 + 1 740) *3 = 9 450 *3 = 28 350 Kč

Otec 25 000 + 7 600 =32 600 Kč

Pokud by se odečetla platba výživného, pak by příjem rodiny otce byl 25 600 Kč a rodina by navrhovaný přípěvech ve výši 4 400 Kč obdržela.

Rodina samoživitele

matka + 2 děti 75 % času = 2,5 přepočtené osoby / disponibilní příjem domácnosti 21 500 Kč / 8 600 Kč na osobu

Rodina otce

Otec + manželka + 2 děti 100 % + 2 děti 25 % času = 4,5 přepočtené osoby / disponibilní příjem domácnosti 30 000 Kč / 6 666 Kč na osobu

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/vybory/pro-prava-ditete/ze-zasedani-vyboru/vybor-prijal-usneseni-zalohovane-vyzivne-nestaci–je-nutne-zvysit-pridavek-na-dite-149889/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *