Samoživitelka / Samoživitel a reportáž na 168 hodin

Rádi bychom upozornili na zkreslené informace, vyplývající z částečné neznalosti terminologie i finanční problematiky.

Co se skrývá pod pojmem samoživitel, není nikde definováno. Samoživitele bychom tedy z názvu definovali jako rodiče, který sám živí sebe i své dítě, tj. nedostává od druhého rodiče výživné ani důchod od státu nebo jiné dávky (např. sirotčí důchod). Situací, kdy je rodič fakticky samoživitelem sebe, dětí i dalších osob je však z praxe i v úplných rodinách poměrně hodně.  Ministerstvu práce a sociálních věcí jsme se zeptali, co si pod termínem samoživitel představují a nabídli mu varianty. Odpověď najdete v příloze.

V roce 2018 je minimální mzda v České republice je 12 200 Kč hrubého Pokud si matka v reportáži vydělá 4,5 tis. Kč za den při prostituci, kterou nikde nepřiznává, neplatí z ní daně a neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, je to volba klientky o vstupu do šedé ekonomiky. Současně takováto osoba je jistě i příjemce sociálních dávek, právě z toho důvodu, že svůj příjem nepřiznává. Současně, matka v reportáži je pěstounkou. Opravdu bychom se divili, kdyby byl v placení výživného nespolehlivý i stát a matce Monice v přímé pěstounské péči nic neplatil.

Z toho důvodu bychom dle grafu „Rozkoš bez rizika“ o podílu matek nabízeních své tělo pouze doporučovali apelovat na Ministerstvo práce a sociálních věcí pro zajištění nabídek práce na částečné úvazky pro rodiče (otce i matky), dále na zvýšení minimální mzdy. Současně je na Ministerstvu financí lepší podchycení šedé ekonomiky a zajištění zdanění výdělku z prostituce. V této souvislosti bychom dále rádi upozornili na celkovou absenci mužů v této profesi. Jistě se nějaký najde, nicméně pokud jsou u soudu otcové podezíráni z přivýdělku nad rámec doložené mzdy, pak velmi pravděpodobně nejsou schopni dosáhnout takového přivýdělku, jako uvádí dámy v reportáži, tj. 4 500 Kč/den.

Co se týče vyjádření paní Hany Malinové k tomu, že náklady na dítě jsou 10 – 15 tis. Kč měsíčně, rádi bychom upozornili na fakt, že při dvou dětech by náklady odpovídali 20 – 30 tis. Kč měsíčně, což odpovídá ¾ čistého mediánového příjmu domácnosti (muže a ženy) dle ČSÚ. Tím pádem, dle vyjádření paní Malinové, více jak polovina úplných domácností není schopna uživit své děti na úrovni, na jaké chtějí živit své děti v reportáži definován skupina „samoživitelek“.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na problematiku třetího rodiče a fakt, že tito rodiče se velmi často stávají z rozhodnutí soudu samoživiteli společných dětí, pakliže má druhý rodič vyživovací povinnost. Současně na tyto další děti nepřispívá sociální systém žádnou dávkou, kterou v reportáži označují dámy za nízkou. Jak je to možné? Protože systém je nastaven tak, že uhrazené výživné se z příjmu rodiče neodečítá, a tudíž fiktivně navyšuje příjem domácnosti, která tak na dávky nedosáhne. Tyto další děti tak nemají nárok na kroužek, ŠVP aj. pokud si rodič nezařídí extra příjem. Stejně tak tyto úplné rodiny nemají v případě rozbití spotřebiče na nový nebo na jeho opravu. Těmto dětem v případě exekuce (např. právě na výživné na první děti) je sebrán příjem rodiče i daňový bonus na dítě a je jim ponechána nezabavitelná částka, tj. 1 556,33 Kč na dítě, ze kterého je ale dále placeno běžné výživné, pokud není strženo v rámci exekuce). Většina těchto dalších dětí si tak o nákladech 10 – 15tis. Kč měsíčně mohou nechat opravdu jen zdát.

Ve svých reportážích proto buďte prosím více objektivní a vyvážení. Situace není lehká nikde. A statistika je neúprosná, každé druhé manželství se rozpadá a v partnerství s dětmi je procento rozchodů ještě vyšší!

Současně prosím o nápravu v používání termínu samoživitel, který je velmi zavádějící.

Matky na prodej v pondělním vysílání 168 hodin zde od 8:55 min.

Hodně štěstí všem rodičům a dětem!

Reverzní výživné

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *