Jak zvládat nepříjemná rozhodnutí v rodinných sporech a jak řešit otázku výživného?

Padlo rozhodnutí o rozvodu či rozchodu. Cítíte úlevu, ale jen chvíli. Vystřídá ji stres, nejistota, a obava. Dochází k vyostření sporu. Dohoda nedopadne a nastává čekání na rozhodnutí soudu. To v lepším případě trvá několik měsíců, spíše ale několik let. Často ale spor nevyřeší soud, ale čas. Po dobu čekání přešla tak nějak péče na jednoho rodiče. Druhý rodič totiž často na začátku nestihne správně vyhodnotit situaci, zaspí anebo na něj prostě jen zbydou povinnosti platby a styk.

Jsou zkušenosti, které jsou nesdělitelné, nepřenositelné. Pokud v takové situaci nejsme, těžko se do ní dokážeme řádně a patřičně vžít. Rad dostáváme spousty, ale jsou opravdu vhodné, a které jsou ty správné?

Hledáme viníky, kde byla chyba? V otci, v matce, v dětech, v tchýni, v OSPODu, v soudci…? Máme obecně potřebu na někoho poukázat, co když ale je ta chyba v nás? Co když JÁ si to beru příliš osobně. Cítím rozhodnutí jako nespravedlnost a chci okamžitě nápravu, protože to přeci je proti Listině základních práv a svobod, proti Zákonu, proti MNĚ.

V této souvislosti se nejčastěji setkáváme s následujícími případy:

  1. Vyhodnotíme si situaci jako neřešitelnou. Přijmeme rozhodnutí a zařídíme si život tak, abychom byli spokojeni a s výsledkem se smíříme.
  2. Nespokojíme se s výsledkem. Soustředíme se na sebe, zejména na přijmutí daného rozhodnutí a na změny, která by znovu mohly otevřít prostor ke změně poměrů.
  3. Bojujeme proti rozhodnutí různými podáními, sháníme stejně postižené rodiče a skupiny na sociálních sítích, kde jsme si schopni postěžovat, ulevit si a najít spojence.

 

Jak již bylo řečeno, každá rada je „drahá“. Smířit se s rozhodnutím cizí osoby o mně a mém dítěti není lehké. Kde hledat pomoc, dokud jde výsledek ještě ovlivnit?

  • Úloha a pomoc od OSPODu
  • 12 a § 13 – zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Kdy OSPOD může uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc. V rámci přerozdělení financí původní domácnosti v podobě výživného a úpravy péče nabízí OSPODu svou pomoc Ing. Veronika Mindlová (www.vyzivne.com), dále můžete využít služeb mediátorů, případně jiných odborníků.

  • Úloha Vašeho advokáta

Advokát jedná v zájmu klienta. U advokáta s rodičem, který má dítě v péči, je tak možný střet zájmů. Tedy jestli bude hájit přání svého klienta (rodiče), nebo zájem nezletilého, kterého rodič zastupuje. Vedle tohoto střetu zájmu tu stojí i zájem advokáta se dohodnout. Pokud však upřednostňujete dohodu, namísto toho, aby o Vás rozhodovala třetí strana, je třeba advokáta o této preferenci dohody informovat a strategii sporu touto cestou i směřovat.

  • Vaše úloha

Je-li situace vyhrocena, nejsem-li schopen/schopna reagovat s chladnou hlavou apod., je třeba vyhodnotit situaci a začít pracovat na sobě a zlepšení svého vnímání situace. Pokud mně to nebude „rozčilovat“, tak nebudu reagovat „přehnaně“, budu mít situaci pod kontrolou a budu vědět, jak se uklidnit v nepříjemně vyhrocujícím se okamžiku. Pomoc můžeme hledat u psychologa, psychiatra, v přírodních doplňkách stravy a jiných přípravcích na uklidnění, ve svých zájmech např. sportu, tanci, hudbě, v práci aj. Svou úlohu bychom však neměli podceňovat. Naše obavy a strach z nás vnímají a přejímají i naše děti. Můžeme je tak chtěně i nechtěně zcela zásadně ovlivňovat. Nejen že naše děti od nás přejímají naše strachy a obavy, ale ještě si je mohou a umí sami všemožně upravovat. Pokud tedy budeme „v pohodě“ my, bude v pohodě i naše dítě a bude v pohodě i druhý rodič. S každou situací se dá něco dělat. Pro Vás to znamená najít svou cestu a tou se vydat.

Často se setkáváme s tím, že situace je vyhrocena stanovením výživného. To může být jak příliš nízké, tak příliš vysoké. Pokud Vás tedy trápí možnost vyměření příliš nízkého či vysokého výživného, hledejte pomoc u odborníka na výživné – www.vyzivne.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *