5. Daňové zvýhodnění a jeho vázanosti na společnou domácnost

Seriál Reverzního výživného pokračuje bodem 5), kde upozorňuje na jednu z možných příčin finančních problémů rodiče, tj. Daňovém zvýhodnění a jeho vázanosti na společnou domácnost. Soudy by měli mít na paměti, pokud svěřují dítě do výlučné péče jednoho rodiče a druhému rodiči stanovují povinnost výživy na základě minulých příjmů, že:

  • daňové zvýhodnění na děti může do budoucna uplatňovat výhradně rodič, který má dítě v péči;
  • výživné by mělo být stanoveno z čistého příjmu rodiče, oproštěného od všech odpočtů od základu daně, sleva a daňových zvýhodnění;
  • výživné by nemělo být počítáno z „čistého“ příjmu u kterého byly uplatněny položky, které jej zvyšují, zejména daňové zvýhodnění, plynoucí rodiči z vyživovací povinnosti k dalším dětem;

Daňové zvýhodnění činí u 2 dětí měsíčně 2 534 Kč a na 3 děti potom 4 251 Kč. Pokud bylo z této částky výživné vyměřeno, dostane se rodič měsíčně do ztráty u 2 dětí 3 294 Kč a u 3 dětí do měsíční ztráty 5 951 Kč. Dlouhodobě jsou tyto částky pro rodiče likvidační.

  • Daňové zvýhodnění na vyživované osoby nevázat na společnou domácnost

Situace a důvody:

Stávající úprava poškozuje děti z rozpadlých rodin, zejména pokud je pečující rodič na mateřské, rodičovské dovolené nebo vykonává samostatnou činnost a uplatňuje výdaje procentem z příjmů (paušál). Rovněž dochází s rozpadem rodičovských vztahů ke snížení čistého příjmu díky pominutí nároku na zvýhodnění, ale současně se zahrnováním dříve uplatňovaného zvýhodnění do příjmu povinného. Nesprávné je i zahrnování daňového zvýhodnění na jiné osoby (děti, manželku) pro účely vyměření výživného. Formulace v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu činí nedůvodné rozdíly i v případě, pokud se studující děti osamostatní a nesdílí společně hospodařící domácnost, dle znění zákona by výživu plnící rodič ztrácel nárok na daňové zvýhodnění. Totéž se týká např. prarodičů, pokud rodiče uplatňovat nemohou, opět podmínka společně hospodařící domácnosti je diskriminuje.

Řešení:

Odstranění podmínky společně hospodařící domácnosti, postačující podmínkou by mělo být plnění vyživovací povinnosti, tedy vyživování dítěte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *