PRÁVO JE JEN NÁSTROJ K ŘEŠENÍ SPORŮ, SPRAVEDLNOSTI SE JÍM DOSÁHNOUT NEDÁ

Spory, které vedeme, nás mohou značně vysilovat. A to nejen finančně, ale i psychicky. Demotivace a únava ze sporu mají přímý dopad na naši ekonomickou aktivitu. Pokud jsme zaměstnanci, můžeme se krátkodobě „vymluvit“ na obtížnou životní fázi. Spor však může trvat i roky a nabírat na intenzitě. To jsme pak jako zaměstnanci nezaměstnatelní, pokud tedy nejsme super profesionálové a problémy rodinného typu do práce nebereme. Pokud jsme OSVČ, tak naše ekonomická aktivita zaznamenává v období sporu mnohdy až dramatický pokles našeho příjmu. Ten však býváme schopni vyhodnotit až po uplynutí několika měsíců. Při srovnání fakturací v jednotlivých letech, pokud za nás práci neodvádí naši zaměstnanci, tak zaznamenáváme propady, které mohou být označeny za „účelové“. Toto všechno má zásadní vliv na naši životní úroveň i možnosti a schopnosti se starat o potomka či platit výživné stanovené soudem mnohdy z příjmů před touto událostí.

Rádi bychom proto připomněli následující fakt. Pokud si přejete zachovat stejnou životní úroveň (množství finančních prostředků, volného času, dovolených, majetku), nerozcházejte se a bojujte za udržení vztahu. Pokud si přejete rozchod s co nejmenšími dopady do vašich životů a životní úrovně, DOHODNĚTE SE. Pokud však dohoda není možná, nezoufejte, ne vždy je daný čas pro dohodu vhodný. Zkuste však o dohodu usilovat, pracovat na sobě, na zlepšení situace a později opět zkuste dohodu navrhnout. Proč?

Protože je také důležité si připomenout, že „právo je jen nástroj k řešení sporů, spravedlnosti se jím dosáhnout nedá“, což říká soudkyně Ústavního soudu paní doktorka Šimáčková v zajímavém rozhovoru pro hospodářské noviny zde: https://archiv.ihned.cz/c1-66043430-svoboda-je-take-pro-ty-druhe-rika-ustavni-soudkyne-simackova-veci-vidi-casto-jinak-nez-jeji-kolegove

Dítě na prvním místě

…snaží se soudci. Rodiče i advokáti jsou často proti…

Eskalace sporů rodičů při rozchodu či rozvodu nás už nikoho asi nepřekvapí. Tentokráte však sami soudci poukázali na dalšího možného viníka konfliktního stavu, který není rodič, ale jeho obhájce. Ten se může v rámci řízení dostat do konfliktu několika zájmů a smír rodičů nepodporovat.

Iniciativa Reverzní výživné souhlasí s tím, že dítě bývá smírem rodičů nejméně dotčeno. Na druhou stranu však upozorňuje, že ne vždy je „nucený“ smír dlouhodobým a pro rodiče udržitelným řešením a že je třeba „spravedlivě“ přerozdělit finance a péči o dítě mezi oba rodiče. Najít vhodnou balanc není lehké, na druhou stranu není ani dlouhodobě udržitelné jednomu rodiči přerozdělit péči a finance a druhému rodiči nenechat dostatek prostředků na zajištění bydlení, základních potřeb a realizaci péče a kontaktu o dítě. Na začátku byl jeden rozpočet a rodina s ním vycházela. Po rozchodu se výdaje rodičů vlivem zajištění další domácnosti znásobí a příjem zůstane stejný, nebo i poklesne. Například vlivem nesplnění pravidel pro uplatnění odpočtů, slev a daňového zvýhodnění. Je tak zcela logické, že zachovat životní úrovně nelze ani jednomu členu původní domácnosti. Pokud by to rodiče chtěli, měli by přehodnotit rozchod či rozvod a zůstat spolu.

Vrátíme-li se zpět k článku a samotnému obhájci je třeba si uvědomit, že Váš obhájce má ve věci i svůj zájem. Spor rodičů tak může podněcovat nejen svým „bojovným“ nastavením, přílišným nasazením ve věci svého klienta, ale i kvůli finanční odměně z odvedených úkonů na konfliktu. Je proto třeba snažit se v situaci hledat nadhled a každou radu, i tu odbornou, si zvážit. Další úskalí a možná řešení situace najdete zde

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/soud-civilni-rizeni-opatrovnictvi-cochemsky-model-rozvod-deti-majetek-socialka-dohoda-g50-/domaci.aspx?c=A180201_171023_domaci_bja

Jak je vychovat děti k pravdomluvnosti?

Děti se učí lhát od svých rodičů. Aniž si to neuvědomujeme, tak nějak „lžeme“ denně. Jednou je to neupřímný kompliment, jindy nepatrné ohnutí pravdy i třeba jen pro lepší pochopení či zjednodušení situace. Jak ale reagovat na lež u našich dětí? Případně jak jim nelhat? Inspirace můžete najít zde Zdroj: https://ona.idnes.cz/proc-deti-lzou-lhani-pravdomluvnost-lez-bachorky-vymysleni-prg-/deti.aspx?c=A180204_212446_deti_haa

VÁNOCE, nejsvátečnější den v roce…. A kde budou Vaše děti?

Paní doktorka Kovářová přichází s článkem navazujícím na listopadové rozhodnutí Ústavního soudu. Dle jejího názor a výkladu soudu by rodič, který má dítě v péči, měl být velkorysejší a v zájmu dítěte ctít rovnováhu a spravedlnost. Když jeden má dítě ve výlučné péči, neměl by druhého rodiče a dítě o společné Vánoce připravit, respektive by se o ně měli alespoň střídat.

„na konci listopadu vydal Ústavní soud (sp. zn. IV. ÚS 1921/17) nález, jímž klepl přes prsty nejen rodiče, ale i jihočeské soudy, které svěřily tříleté dítě matce a otci stanovily právo stýkat se s ním jen o sudých víkendech a od 26. do 28. prosince. Je smutné, že bylo třeba Ústavního soudu, aby rodičům, soudům i veřejnosti řekl, že Štědrý den je nejsvátečnějším dnem v roce, a pokud není rodina pohromadě, pak by se měli rodiče po roce střídat.

Proto se připojujeme k tvrzení „Někteří se alespoň na Vánoce sejdou a zahrají dětem rodinnou pohodu, o jaké se skutečně vypráví v pohádkách. Jiní v zájmu ducha Vánoc ustoupí a kapra se salátem předloží děťátku o den dříve nebo o pár dní později. Příslušníkům obou skupin je třeba hlasitě poblahopřát, protože moudře přijali výklad světa, v němž nejde o pravdy, jež je třeba tesat, ani o číslo zapsané v kalendáři, ale o pohodu, tradice, zvyky a kouzlo příprav či zážitky společně prožívané, na které bude potomek za pár desítek let se slzami v očích vzpomínat.“

https://www.pressreader.com/czech-republic/lidove-noviny/20171205/281681140207016

SOCIÁLNÍ KALKULAČKA

Máte nárok na DÁVKY? Nástroj, kterým zjistíte, jestli máte na dávky nárok či ne najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí konkrétně https://portal.mpsv.cz/soc/poradce#.

Pokud však máte na dávku nárok, musíte se o ni přihlásit. Její výplat bude záležet na vaší konkrétní situaci. Máte následující možnosti:

1) Porodné (více zde www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/)

2) Peněžitá pomoc v mateřství (více zde www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/)

3) Rodičovský příspěvek (více zde portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rodicovsky_prisp)

4) Ošetřovné na dítě (více zde www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/osetrovne.htm)

5) Přídavky na děti (více zde portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prid_na_dite)

6) Příspěvky na bydlení (více zde https://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni)

7) Doplatek na bydlení (více zde www.mpsv.cz/cs/5#d)

8) Příspěvek na živobytí (více zde www.mpsv.cz/cs/5#d)

9) Mimořádná okamžitá pomoc (více zde www.mpsv.cz/cs/5#d)

10) Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství (více zde www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/)

VÝŽIVNÉ BY MĚLO DÁVAT SMYSL

Výživné by mělo pokrývat potřeby oprávněného a současně odpovídat možnostem a schopnostem obou rodičů. Narůstající čísla neplatičů u probační a mediační služby by měla být zpětnou vazbou soudům. Přesto však průměrné soudem stanovené výživné roste.

Přestože se domníváme, že každý by měl být schopen hradit výživné alespoň v částce odpovídající polovině životního minima na dítě v dané věkové skupině, v některých případech, kdy je rodič okolnostmi vyhnán na okraj společnosti, toto možné není. Situaci však neřeší ani plánované ZÁLOHOVÉ VÝŽIVNÉ.

(článek) Na řadu by ale podle zákona měly přijít zletilé děti povinné. Ty mají ze zákona povinnost se o rodiče postarat a zjistit mu slušnou výživu.

https://budejovice.idnes.cz/bezdomovkyne-soud-alimenty-dluzi-drf-/budejovice-zpravy.aspx?c=A170428_151519_budejovice-zpravy_khr

OSVČ – chyby při stanovení čistého příjmu rodičů – DPH část čtvrtá

Další možnou chybou při stanovení rozhodného příjmu pro výpočet výživného u obou rodičů je zahrnutí DPH vratky do čistého příjmu.

4) DPH

Na základě daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) vzniká plátci této daně povinnost platby vlastní daně nebo nadměrný odpočet. Jak takovýto příjem anebo výdaj posuzovat z hlediska stanovování rozhodného příjmu pro výpočet výživného?

Vyjádření, které uvádí Ministerstvo spravedlnosti v své zprávě „Analýza aktuálních otázek výživného“ (zde – http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=6223&d=354604) může být pro ekonomického a daňového lajka značně zavádějící. Posuďte sami:

„Pokud podnikající subjekt vede daňovou evidenci, vede údaje o příjmech a výdajích a majetku a dluzích podle ustanovení § 7b zákona o daních z příjmů. Osoba samostatně výdělečně činná může mít i další příjmy, které se ale do tohoto přiznání neuvádí, je to například vratka DPH, různé půjčky nebo dotace (např. od Úřadu práce na dotované místo) nebo jsou to vlastní vklady podnikatele do podnikání. Některé z těchto příjmů, které jdou mimo evidenci přiznání k dani z příjmů, by však měly být zohledněny při výpočtu výživného. Sporné to může být například u vlastních vkladů podnikatele, což je příjem podnikatele z minulých let, který byl zdaněn, a pravděpodobně se s ním již počítalo pro určení výživného za minulá léta nebo byl zohledněn v rámci majetkové situace povinného.

Stejná situace je i na straně výdajů, výdajem neovlivňujícím základ daně je například platba DPH a tzv. osobní spotřeba (nejedná se o osobní spotřebu definovanou ve vazbě na DPH). Osobní spotřebou se pro tyto účely rozumí výdaje, kdy podnikající osoba nemá striktně oddělený účet pro podnikatelské činnosti a pro hrazení svých soukromých potřeb. Jedná se o prostředky, které byly v průběhu sledovaného období fyzickou osobou již vyčerpány, tj. byly použity pro její osobní prospěch, a nikoliv pro podnikání (např. splátky soukromých půjček).“ Strana 24 Analýzy

Takže DPH je příjem, nebo není?

DPH není NIKDY příjmem plátce daně!

Principem DPH je, že tato daň je zahrnuta do ceny zboží a služeb. Tuto daň tak ve svém důsledku nese (platí ji) konečný spotřebitel, který se nazývá poplatníkem daně a jsme jím my všichni. Tuto daň však má za nás jednotlivce povinnost ze zákona odvést správci daně plátce daně (obchodník). Tím je prodejce daného zboží, nebo poskytovatel služby. Plátce daně tedy DPH pouze „spravuje“. Tj. má pod svou majetkovou odpovědností povinnost ji od konečného spotřebitele (nás) vybrat a správci daně odvést a vše, co nakoupil a jiným plátcům DPH tuto daň uhradil, uvést ve svém daňovém přiznání k DPH.

DPH je pro plátce daně – OSVČ, obchodní společnost atd. – příjmově neutrální transakcí, tj. nepřináší žádný ekonomický prospěch, ale nese s sebou administrativní náklady a další povinnosti.

Jak se bránit a kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „DPH není nikdy součástí disponibilního příjmu rodiče“ v odborném časopisu Rodinné listy 9/2017

ZAMĚSTNANCI/OSVČ – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI STANOVENÍ ČISTÉHO PŘÍJMU RODIČŮ – Cestovní náhrady část třetí

3) CESTOVNÍ NÁHRADY (stravné)

Cestovní náhrady v podobě stravného na tuzemských i zahraničních pracovních cestách jsou někdy rodiči započítávány do jeho čistého příjmu pro výpočet výživného. Čímž se mu zvyšuje čistý měsíční disponibilní příjem. Ne vždy však lze stravné posuzovat jako příjem zvyšující majetkovou hodnotu rodiče.

Pro princip výpočtu a stanovení náhrady zvýšených stravovacích výdajů uvádíme následující příklad:

Zaměstnance je svým zaměstnavatelem vyslán na tuzemskou pracovní cestu trvající 20 hod. Dle zákoníku práce mu tímto náleží stravné, dle směrnice zaměstnavatele, nejčastěji ve výši 132 Kč. Pokud však bylo dotyčnému poskytnuto jídlo v podobě snídaně, oběda či večeře, je třeba náhradu krátit. V případě, že zaměstnanci jsou bezplatně poskytnuty všechny tři jídla má v našem případě nárok na náhradu zvýšených stravovacích výdajů ve výši 33 Kč. Ale ani tyto prostředky nelze považovat jako příjem dotyčného.

Obdobně se postupuje v případě zahraniční pracovní cesty, kdy zaměstnanci přísluší zahraniční stravné v zahraniční měně a celkově v poměrně vysoké výši. Náhrada v podobě stravného se tak může například v případě pendlařů, prodejců a řidičů z povolání, jevit vedle mzdy svým objemem jako další zdroj příjmů. Zde je však nutno upozornit, že ne vždy lze k těmto financím takto přistupovat, přestože v některých případech se o příjem dotyčného jednat může.

Jak se bránit v případě, že toto ale není Váš případ a kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „Příjem, který není předmětem daně z příjmů, z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného“ v odborném časopisu Právo a rodina 7/2017

ZAMĚSTNANCI/OSVČ – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI STAVENÍ ČISTÉHO PŘÍJMU RODIČŮ – ČÁST 2

Rodiče, je váš čistý měsíční příjem uvedený v rozhodnutí vyšší, než ten vypočítaný s použitím například této mzdové kalkulačky (www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/mzdovy-kalkulator/)? Další možná chyba při stanovování čistého měsíčního příjmu rodiče je zahrnutí cestovních náhrad v podobě jízdného do limitů daných zákoníkem práce do čistého příjmu rodiče.

2) CESTOVNÍ NÁHRADY (jízdné)

Cestovní náhrady v podobě jízdného bývají započítávány do čistého příjmu rodiče. Ne vždy však lze cestovní náhrady, jako příjem zvyšující majetkovou hodnotu rodiče posuzovat.

Pro princip výpočtu a stanovení náhrady jízdních výdajů uvádíme následující příklad:

Zaměstnavatel vyšle zaměstnance na služební cestu jeho osobním automobilem.

Cesta Praha – Brno = (2×200 km) zaplacený benzín = 1500 Kč (33,90 Kč/l) spotřeba skutečná = 10,5 l/100 km kombinovaná spotřeba dle technického průkazu = 8 l/100 km

Zaměstnanec účtenku dodal od slunce v nečitelné podobě. Zaměstnavatel tedy vyplatil zaměstnanci náhradu jízdních výdajů s použitím průměrné ceny pohonných hmot danou vyhláškou č. 440/2016 Sb. Ministerstva práce a sociálních věcí pro rok 2017, ve výši 915 Kč (náhrada za spotřebované PHM dle technického průkazu 400 km * 8l/100 km * 28,6 Kč, již zde zaměstnanec oproti svým skutečným výdajům může tratit) a dále 1 560 Kč (náhrada za použití silničního motorového vozidla 400km * 3,9 Kč/km).

Zaměstnance se včas dostal na dané místo výkonu práce a odvezl další 2 kolegy. Aktuální stav jeho peněženky (náhrada za spotřebované PHM + náhrada za použití silničního motorového vozidla – útrata za PHM) = 915 Kč + 1 560 Kč – 1 500 Kč = 975 Kč. Tento příspěvek však není příjem daného zaměstnace, nýbrž náhrada za vynaložené náklady na pravidelnou prohlídku automobilu a výměny kapalin, opotřebení gum, opravy, dálniční známku aj. Zaměstnanec tak od zaměstnavatele nezískal žádný majetkový prospěch ale pouze náhradu za jím vynaložené aktuální či budoucí nutné výdaje.

V některých případech se však o příjem jednat může. Jak se bránit v případě, že toto ale není Váš případ a kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „Příjem, který není předmětem daně z příjmů, z pohledu soudu při stanovování čistého příjmu pro výpočet výživného“ v odborném časopisu Právo a rodina 7/2017

ZAMĚSTNANCI/OSVČ – NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI STAVENÍ ČISTÉHO PŘÍJMU RODIČŮ

1) SLEVA NA DĚTI (daňové zvýhodnění, tj. sleva na dani či daňový bonus)

Nemalé problémy tak může způsobit přerozdělení daňového zvýhodnění na děti, které je v rozhodnutí započítáno do vašeho příjmu, ale samotným rozhodnutím soudu přechází nad rámec stanoveného výživného na stranu druhého rodiče. Daňové zvýhodnění na děti se stále zvyšuje. Následující tabulka ukazuje nárůst v jednotlivých letech.

za rok 2014 za rok 2015 za rok 2016 za rok 2017
Sleva na první dítě 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč 13 404 Kč
Sleva na druhé dítě 13 404 Kč 15 804 Kč 17 004 Kč 19 404 Kč
Sleva na třetí a každé další dítě 13 404 Kč 17 004 Kč 20 604 Kč 24 204 Kč

 

Před rozchodem či rozvodem uplatňujete například roční slevu na 2 děti ve výši 32 808 Kč, která zvyšuje váš čistý měsíční disponibilní příjem o 2 734 Kč. Nárok na tuto slevu však ve výši 100 % ztrácíte při svěření dítěte do péče druhého rodiče, nebo v poměrné výši při svěření do střídavé. Váš příjem je tedy snížen nejen o pravidelné měsíční výživné, ale i o ztrátu daňového zvýhodnění na děti, se kterou se však v rozhodnutí samotném nepočítalo. To se citelně projeví ve vaší čisté měsíční disponibilní mzdě a může to být možný důsledek neschopnosti realizovat styk dětí s rodičem.

Kde hledat pomoc?

  1. www.vyzivne.com
  2. Článek „Spravedlivé výživné – výživné a reverzní výživné“ v odborném časopisu Rodinné listy 11/2016 str.36, poukazuje na faktické přerozdělení příjmu 33 % pro rodiče povinného a 67 % pro rodiče oprávněného s péčí o 2 děti s rozšířeným stykem 30 % času. Při neuvažování přeskupení daňového zvýhodnění na dvě děti a při použití doporučených tabulek paní doktorky Kovářové tak dojde k přerozdělení původního příjmu domácnosti v příkladu stanoveného na 37 tis. Kč (jedná se o čistý příjem vypočtený z mediánu mezd zveřejňovaného ČSÚ www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-3-ctvrtleti-2016) na 12 tis. Kč pro rodiče povinného a 25 tis. Kč pro rodiče oprávněného. Možným důsledkem tohoto přerozdělení pak může být to, že povinný rodič se nebude moci z finančních důvodů s dětmi stýkat.