Alimenty, Řepka, Erbová, dlužné výživné a výživné na děti povinného Řepky

Srovnatelná životní úroveň dítěte a rodičů je zaručena zákonem. V praxi ji však nelze zajistit ani v úplných rodinách. O to obtížněji ji lze zajistit v neúplných rodinách. K srovnatelné životní úroveni rodiče a dítěte by mělo přispět výživné. Alimenty na děti se však nestanovují na všechny děti povinného rodiče naráz. Současně není zohledněn případ, kdy pečující rodič má výrazně vyšší příjem než rodič platící. Vyživovací povinnost ale mají vždy oba rodiče. Placené výživné je tak jen část toho, co dítě má měsíčně pro své účely k dispozici. Druhou část mu přispívá druhý rodič.
Výsledkem je, že některé děti mohou mít násobně vyšší životní úroveň než zbylé děti stejného rodiče i než samotný rodič. Jak je to možné? Podívejte se na případ Tomáše Řepky – Alimenty, Řepka, Erbová, dlužné výživné a výživné na děti povinného Řepky viz článek níže.

Alimenty, Řepka, Erbová, dlužné výživné a výživné na děti povinného Řepky

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *