6 TYPŮ NEPLATIČŮ VÝŽIVNÉHO

Pro stanovování výživného neexistuje jednotný přístup, výpočet ani jasně definovaná pravidla pro zjištění čistého příjmu rodiče. Stejně tak soudy mnohdy nehledí na odůvodněné náklady rodiče související s jeho příjmem. Každý soud tedy rozhoduje a posuzuje individuálně. Výsledky tak nejsou odhadnutelné ani mezi soudy, ale ani v rámci rozhodování jednoho senátu.

Pokud z rodiče je nebo se stane neplatič, vidíme pro to následující důvody. Neplatiče výživného bychom tedy rozdělili do šesti skupin:

 1. NEZODPOVĚDNÝ RODIČ (neplatí, protože nechce, peníze však má, s dítětem se nestýká);
 2. RODIČ ZÁVISLÝ na alkoholu, drogách nebo herních automatech (neplatí, protože finance spotřebuje jeho závislost) nebo jehož sociální a pracovní návyky jsou špatné;
 3. RODIČ NEZAVINĚNĚ BEZ KONTAKTU S DÍTĚTEM (neplatí, protože je styk druhým rodičem soustavně mařen, proto se uchyluje k názoru: „nemám možnost vídat a pečovat o dítě, nebudu na něj ani platit“);
 4. RODIČ S VÝŽIVNÝM VYMĚŘENÝM Z FIKTIVNÍHO PŘÍJMU (neplatí, protože jeho disponibilní příjem výši výživného neodpovídá, dostává se od počátku vyměření výživného do finančních problémů, které ho nakonec vtáhnou do finanční pasti);
 5. RODIČ MEZI PRACEMI (došlo u něj k výpadku příjmu, práci hledá, ale podpora v nezaměstnanosti mu neumožňuje platit výživné v původní výši, nebo třeba ani výše výživného nedosahuje);
 6. RODIČ, U KTERÉHO DOŠLO K PODSTATNÉ ZMĚNĚ SITUACE od doby, kdy bylo výživné vyměřeno (neplatí zcela či zčásti z následujících důvodů: nižší příjem, dlouhodobější nemoc, přibyly další vyživovací povinnosti, ztráta v podnikání aj. Rodič o snížení výživného žádá druhého rodiče, potažmo soud a svou situaci řeší. V mezidobí však již není schopen dále platit výživné v původní výši a vzniká mu dluh. Ten je třeba následně soudem zpětně upraven, ale do té doby je rodič považován za neplatiče a je stíhatelný exekučně i trestně.

Vymáhání výživného má smysl u prvních dvou skupin, přičemž u té druhé jen omezeně; vymáhání u dalších typů „neplatičů“ je buď „dvojím trestem“ (skupina č. 3 – o péči usilující rodič) nebo uvádí rodiče ještě do větších finančních problémů, ze kterých skoro není úniku. Exekuce a trestní stíhání je zde motivováno spíše osobní mstou mezi rodiči než zájmem dítěte a snahou obstarat mu pravidelné a dostatečné výživné (viz http://www.reverznivyzivne.cz/zamestnanost-odsouzenych-v-letech-2009-2015-ma-tedy-trest-za-neplaceni-vyzivneho-smysl/).

One thought on “6 TYPŮ NEPLATIČŮ VÝŽIVNÉHO

 1. Nezlobte se, ale vy přejímáte argumenty současné opatrovnické lumpenjustice. Systém výživného v ČR tu nemáme kvůli nějakým “blbým dětem a jejich matkám”, ale proto, aby mohlo existovat opatrovnické soudnictví, aby měli co dělat exekutoři a rozvodoví právníci. Já vůbec nepochybuji, že většina matek by uvítala tabulkové výživné, ale jsou to soudci, kteří si svůj pašalík zuby nehty brání. Aby mohli existovat, musejí neustále národ krmit “pomluvami” o zlých neplatičích (oni všechny neplatiče řadí do skupin 1 a 2) a pohádkami ekvivalenci životní úrovně, kterou povyšují nad ústavní zákony, resp. Listinu.
  Jakkoliv tedy nezpochybňuji vaši bohulibou aktivitu, musím konstatovat, že na to jdete stejně blbě, jako většina otců, který se snaží obměkčit soudy a zákonodárce odkazem na soucit a zdravý rozum.
  Moji kritiku lze vyjádřit jednoduše: “I neplatiči ze skupiny 1 a 2 mají právo, aby jim výživné bylo stanoveno při zachování základních práv a svobod (čl. 4 odst. 1 Listiny), aby povinnost platila stejně pro všechny případy (čl. 4 odst. 3 Listiny) a aby základní práva a svobody byly omezeny pouze zákonem (čl. 4 odst. 2 Listiny), přičemž základní práva lze omezit, nikoliv odepřít (čl. 4 odst. 4 Listiny).” Celý problém je v tom, že česká republika není právním státem, který dodržoval psané právo. Anebo znáte nějaký zákon, který by omezoval svobodnou volbu povolání, zákaz nucených prací, zákaz nakládání s majetkem? Vždyť i Úmluva o právech dítěte říká, že “při péči o blaho dětí musejí státy brát v úvahu práva povinnosti rodičů” – čl. 3 odst. 2. Ale zkuste ho dovolávat u soudu…
  Takže, můj komentář je: “Hajte základní práva všech šesti skupin neplatičů. Nejsou hodní a zlí otcové, je tu špatný stát, který neplní závazky, které pro něj vyplývají ze ústavního zákona “Listina” a mezinárodních smluv (Úmluva o právech dítěte).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *